PHÚC ÂM CHO TRỌN ĐỜI SỐNG: Lời Mở Đầu

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By The Gospel Coalition
Author Index
More About Church Leadership
Topic Index
About this resource
English: The Gospel for All of Life: Preamble

© The Gospel Coalition

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By The Gospel Coalition About Church Leadership
Part of the series Foundational Documents

Translation by The Gospel Coalition

Chúng tôi là một liên hiệp từ Hội Thánh Tin Lành với nguyện vọng mang lại sự đổi mới đời sống đức tin trong Phúc Âm của Đấng Christ và đem đến sự cải cách những thực hành trong chức vụ hầu việc Chúa để phù hợp theo Thánh Kinh. Chúng tôi rất ưu tư về một số phong trào trong giới Tin Lành truyền thống làm giảm đi sự sống của Hội Thánh và đang dẫn chúng ta đi xa khỏi niềm tin và các sự thực hành của Hội Thánh trong lịch sử. Trên một phương diện, chúng ta đang đương đầu với thần tượng về tiêu thụ cá nhân và chính trị hóa tín ngưỡng; trên một phương diện khác, chúng ta rất lo ngại về sự chấp thuận hoàn toàn lý thuyết tương đối trong thần học và luân lý. Những phong trào này đã mang đến sự trừ bỏ dễ dàng chân lý của Kinh Thánh và đời sống được biến đổi do niềm tin dựa vào lịch sử của chúng ta đòi hỏi. Chúng tôi không những chỉ được nghe những ảnh hưởng này mà còn chứng kiến được những hậu quả của chúng. Chúng tôi ký thác vào công tác mang lại sinh động cho các hội thánh với hy vọng mới và niềm vui tràn đầy dựa trên những lời hứa chỉ bởi ân sủng, chỉ qua đức tin, chỉ trong Đấng Christ mà thôi.

Chúng tôi tin rằng trong nhiều hội thánh Tin Lành có sự đồng thuận sâu rộng về các lẽ thật của Phúc Âm một cách sâu rộng. Tuy nhiên chúng ta thường thấy sự kết hợp của chúng ta với Đấng Christ được thay thế bằng những sự quyến rũ lâu đời của quyền thế và giàu sang; hay bằng những sự rút lui có tính cách tu viện vào lễ lạc, nghi thức, và bí tích. Điều gì thay cho Phúc Âm sẽ không thể nào nâng cao được một đức tin truyền giáo neo sâu vào chân lý vững bền được phát hiện trong nếp sống môn đệ không hổ thẹn, sẵn lòng đứng trước những thử nghiệm của sự kêu gọi và hy sinh của nước Chúa. Chúng tôi muốn tiến bước trên con đường của Chúa, luôn luôn tìm cách cung cấp sự biện hộ cho Tin Lành, khuyến khích và giáo dục ngõ hầu các người lãnh đạo Hội Thánh trong hiện tại và tương lai và các chức vụ của họ được trang bị hoàn hảo hơn với những nguyên tắc và cách thực hành làm sáng danh Chúa Cứu Thế và thực thi những việc tốt lành cho những người mà Chúa đã hy sinh đổ huyết ra.

Chúng tôi muốn tạo ra một nỗ lực thống nhất giữa tất cả mọi người - một nỗ lực đầy nhiệt tâm tôn cao Đấng Christ và bội tăng môn đệ Ngài, để kết thành một liên hiệp cho Chúa Giê-xu. Một sứ vụ căn cứ vào Thánh Kinh và sự hiệp nhất như vậy là một tương lai bền vững duy nhất cho Hội Thánh Chúa. Thực tại này thúc đẩy chúng tôi cùng đứng chung với những người được thúc giục bởi lòng tin chắc vào sự thương xót của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ là nguồn hy vọng duy nhất về sự cứu rỗi vĩnh cửu. Chúng tôi muốn khởi xướng Phúc Âm này một cách rõ ràng, đầy sự thương xót, can đảm, và vui mừng – hân hoan đồng lòng hợp tác với các tín đồ giữa các hệ phái, chủng tộc, và giai cấp.

Chúng tôi có nguyện vọng phục vụ Hội Thánh trong tình thương mến bằng cách mời gọi tất cả anh chị em cùng kết hợp với chúng tôi với nỗ lực phục hồi Hội Thánh đương thời trong Phúc Âm ngàn xưa của Đấng Christ, hầu cho chúng ta có thể thật sự phát ngôn và sống cho Ngài để rõ ràng truyền đạt cho thời đại chúng ta. Chúng tôi muốn thực hiện điều này qua những dấu hiệu ân điển của Ngài như: sự cầu nguyện, mục vụ Thánh Kinh, lễ báp-tem, tiệc thánh, cùng sự thông công của các thánh đồ. Chúng tôi có nguyện vọng cộng tác với những ai chấp nhận những điều tuyên xưng và khải tượng đã vạch ra, có tinh thần đeo đuổi sự tể trị của Đấng Christ trên mọi mặt của đời sống với sự hy vọng chẳng hỗ thẹn trong quyền năng của Chúa Thánh Linh để đổi mới những cá nhân, cộng đồng, và các nền văn hóa. Quí vị sẽ nhận được hai tài liệu kèm theo đây: bảng tuyên xưng và khải tượng thần học cho mục vụ - một khải tượng căn cứ vào Thánh Kinh và đặt trọng tâm vào Phúc Âm.