Lịch sử sửa đổi của “Hãy Để Tiếng Của Chúa Cứu Thế Được Nghe Thấy Trong Tiếng Nói Của Bạn”

Từ Gospel Translations Vietnamese

Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.